<
>
Koszyk (0)
Brak produktów w koszyku.
WRÓĆ DO ZAKUPÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.bardzo.com.pl

 

Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r. str. 2. (zwane dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Sklepie Internetowym www.bardzo.com.pl

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Szczudłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BARDZO biżuteria Beata Szczudłowska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, NIP: 7422206845, ul. M. Rataja 19A/32 Olsztyn – zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora:

a. adres pocztowy: ul. M. Rataja 19A/32, 10-203 Olsztyn,

b. adres e-mail: sklep@bardzo.com.pl, c. nr tel.: 512144684.

 

§ 2. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

a. zawarcia i realizacji umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;

b. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;

c. realizacji procesu reklamacyjnego;

d. realizacji procesu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość;

e. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

f. wywiązania się z obowiązków podatkowych.

 

§ 3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych:

a. przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi utworzenie Konta;

b. przy zakupie towarów ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży;

c. przy składaniu reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację Twoich uprawnień.

 

§ 4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko Kupującego;

b. adres email Kupującego;

c. numer telefonu Kupującego;

d. imię i nazwisko, adres i nr telefonu osoby trzeciej innej niż Kupujący, na który ma zostać zrealizowana dostawa;

e. numer rachunku bankowego, w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego na podstawie przepisów o rękojmi lub na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta;

f. NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT).

 

§ 5. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a. firmom kurierskim, publicznemu operatorowi pocztowemu;

b. operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności);

c. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe na rzecz Administratora;

d. upoważnionym pracownikom.

 

§ 6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe przypisane do Konta w Sklepie Internetowym będą przetwarzane przez czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z działaniami przy użyciu Konta.

2. Dane osobowe podane w celu realizacji umowy sprzedaży będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących strony stosunków prawnych.

3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości postępowania.

 

§ 7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych;

c. usunięcia danych osobowych;

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. przenoszenia danych osobowych;

g. wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

c. telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich.

 

§ 9. PLIKI COOKIES

 

1. Administrator korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.) w trakcie odwiedzania stron internetowych.

2. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Administrator wykorzystuje ciasteczka w następujących celach:

a. zapamiętywania sesji;

b. statystycznych;

c. marketingowych;

d. udostępniania funkcji Sklepu Internetowego.

4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies. 5. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookie, możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki tak, by:

a. dostawać powiadomienia w momencie przesłania do niej tych plików;

b. całkowicie zablokować ich przesyłanie c. usunąć otrzymane wcześniej pliki cookie.

 

Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Newsletter
Bądź na bieżąco i zamów newsletter.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję